Venue Information

Thông tin địa điểm

  • Home
  • Venue Information
image
image
about
DIRECTIONS TO ‘SMART DELIVERY VIETNAM 2023’
HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN SỰ KIỆN ‘SMART DELIVERY VIETNAM 2023’

Smart Delivery Vietnam is the only conference and exhibition in Vietnam specializing in transportation and logistics for the postal, parcel, e-commerce, and retail industries. To facilitate your travel to the event, Smảt Delivery Vietnam would like to provide your esteemed company and delegates with a map for directions to the Smart Delivery Vietnam event.

Smart Delivery Vietnam là hội thảo và triển lãm duy nhất tại Việt Nam chuyên về hoạt động vận tải và vận chuyển cho ngành bưu chính, bưu kiện, thương mại điện tử và bán lẻ. Để thuận tiện cho việc di chuyển đến sự kiện, SDV xin gửi đến các quý công ty, quý đại biểu bản đồ hướng dẫn đường đến sự kiện Smart Delivery Vietnam.


Get Direction

19-20/10 From 9:00 to 17:00

19-20/10 lúc 9g00 sáng đến 17g00

Holiday Inn - Floor 3rd - 18E Cong Hoa Str., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam

Khách sạn Holiday Inn- Lầu 3 - 18E Đường Cộng Hòa, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh