VIP Buyer Programme

 Chương trình Người mua hàng VIP

  • Home
  • VIP Buyer Programme
image
image
image

Apply for your VIP Complimentary Delegate Pass

Đăng ký Thẻ đại biểu VIP

Our exclusive VIP Buyer Programme offers a complimentary delegate passes to attend the conference to network with prospective business partners, and to hear about the e-commerce, retail, postal and parcel challenges and their solutions from Logistics experts.

Chương trình Người mua hàng VIP độc quyền của chúng tôi cung cấp thẻ tham dự miễn phí tại hội nghị để giao lưu với các đối tác kinh doanh tiềm năng và nghe các chuyên gia Vận tải chia sẻ về các thách thức và giải pháp trong lĩnh vực thương mại điện tử, bán lẻ, bưu chính và bưu phẩm.


WHO IS ELIGIBLE?

AI ĐƯỢC PHÉP THAM GIA?

C-Level executives from Logistics, Delivery, Postal Parcel, Retailers and e-Commerce Companies (All subject to approval).

Các giám đốc cấp cao từ các công ty Vận tải, Giao hàng, Bưu chính Bưu phẩm, Nhà bán lẻ và Công ty Thương mại điện tử (Tất cả đều phải được phê duyệt).

What's in it for you?

Điều gì đang chờ đợi bạn?

image
Full access to the conference
Toàn quyền tham dự Hội nghị

Learn practical tips and business strategies from the industry's top sourcing minds

Học hỏi kinh nghiệm thực tế và chiến lược kinh doanh từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành

image
Visit exhibition
Tham quan triển lãm

See latest products and solutions

Tìm hiểu các sản phẩm và giải pháp mới nhất

image
Face-to-Face Networking
Kết nối giao thương trực tiếp

Network and conduct business during the event

Kết nối giao thương và kinh doanh trong suốt sự kiện

image

Access to Networking Coffee/ Tea breaks and during conference days.

Tham dự kết nối tại khu vực giải lao Giải khát/ Trà và trong khuôn khổ các ngày hội nghị

image

Buffet lunch during conference days.

Ăn trưa Buffet trong các ngày hội nghị.

image

Networking Cocktail in the conference and exhibition area.

Kết nối tiệc Cocktail trong khuôn khổ khu vực hội nghị và triển lãm.

image
image